Tule liikmeks

MTÜ Estonian Golf & Country Clubi liikmeteks

võivad olla kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes: 

 • on huvitatud ühingu eesmärkide saavutamisest,
 • tunnistavad klubi põhikirja sätteid, Royal and Ancient Club of St. Andrews’i poolt vastu võetud golfireegleid ja fair play põhimõtet,
 • teostavad igal aastal makseid põhikirjas ja klubi pädeva organi kehtestatud korras.

Õigused ja kohustused

 • Liikmelisus on individuaalne ega ole üle antav.
 • Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus. 
 • Liikmetel on õigus osaleda klubi poolt organiseeritud üritustel ning kasutada klubi poolt loodud sportimisvõimalusi ja klubi sümboolikat vastavalt klubi kehtestatud korrale.
 • Liikmed järgivad põhikirja sätteid ja täidavad klubi organite otsuseid.
 • Liikmed tasuvad regulaarselt ja tähtajaks liikmemaksu ning teisi makseid.
 • Liikmetel on õigus igal ajal klubist välja astuda.
 • Liikmelisuse täielik ja täpne õiguste ning kohustuste loetelu on kirjas MTÜ Estonian Golf & Country Clubi põhikirjas.
 • Liikmelisusega kaasneva World Handicap Systemiga saab lähemalt tutvuda Eesti Golfi Liidu lehel

Uute klubiliikmete õhtu

Golfiklubi on just nii tugev ja elujõuline nagu on tema liikmed ning sotsiaalsuses peitub ka golfimängu üks võludest. Hea on tunda kõiki nägu- ja nimepidi, aga ka teada, kelle poole murede ja rõõmudega pöörduda.

Seetõttu kutsuti 2021. aastal ellu Estonian Golf & Country Clubi  EGCC uute klubiliikmete õhtu, mis 2023. hooajal toimub kord kuus teisipäeviti.

Liikmemaksud ja avaldus

MTÜ Estonian Golf & Country Clubi liikmemaksu tasumise periood 2023. aastal on 1. jaanuarist kuni 1. märtsini. Saadame klubiliikmetele liikmemaksu kohta teavituse ja arve.

Uue liikme sisseastumistasu

 • täiskasvanud 100  €
 • U21 noored 50 €

Aastamaks

 • täiskasvanud 125 €
 • U14–U21 noored 50 €
 • U13 lapsed 30 €

Küsimuste puhul võta julgelt ühendust telefonil +372 6025 290 või e-posti teel reine@egcc.ee