Tule liikmeks

MTÜ Estonian Golf & Country Clubi liikmeteks

võivad olla kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes: 

 • on huvitatud ühingu eesmärkide saavutamisest,
 • tunnistavad klubi põhikirja sätteid, Royal and Ancient Club of St. Andrews’i poolt vastu võetud golfireegleid ja fair play põhimõtet,
 • teostavad igal aastal makseid põhikirjas ja klubi pädeva organi kehtestatud korras.

Õigused ja kohustused

 • Liikmelisus on individuaalne ega ole üle antav.
 • Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus. 
 • Liikmetel on õigus osaleda klubi poolt organiseeritud üritustel ning kasutada klubi poolt loodud sportimisvõimalusi ja klubi sümboolikat vastavalt klubi kehtestatud korrale.
 • Liikmed järgivad põhikirja sätteid ja täidavad klubi organite otsuseid.
 • Liikmed tasuvad regulaarselt ja tähtajaks liikmemaksu ning teisi makseid.
 • Liikmetel on õigus igal ajal klubist välja astuda.
 • Liikmelisuse täielik ja täpne õiguste ning kohustuste loetelu on kirjas MTÜ Estonian Golf & Country Clubi põhikirjas.
 • Liikmelisusega kaasneva World Handicap Systemiga saab lähemalt tutvuda Eesti Golfi Liidu lehel
 • Eesti Golfi Liidu litsentsiga kaasneva golfikindlustusega (sh Hole-in-One’i kindlustusega) saab tutvuda siin.

Uute klubiliikmete õhtu

Golfiklubi on just nii tugev ja elujõuline nagu on tema liikmed ning sotsiaalsuses peitub ka golfimängu üks võludest. Hea on tunda kõiki nägu- ja nimepidi, aga ka teada, kelle poole murede ja rõõmudega pöörduda.

Seetõttu kutsuti 2021. aastal ellu Estonian Golf & Country Clubi uute klubiliikmete õhtu.

Liikmemaksud 2024

MTÜ Estonian Golf & Country Clubi liikmemaksu tasumise periood 2024. aastal on 1. jaanuarist kuni 15. märtsini.

Uue liikme sisseastumistasu

 • täiskasvanud 100 €
 • U21 noored 50 €

Aastamaks

 • täiskasvanud 125 €
 • U14–U21 noored 50 €
 • U13 lapsed 30 €

MTÜ Estonian Golf and Country Club
IBAN: EE627700771001633789
SWIFT: LHVBEE22
Selgitusse: klubiliikme ees- ja perekonnanimi

Uue liikme avaldus

Digiallkirjastatud avaldus saada e-postiga aadressile reine@egcc.ee. Küsimuste puhul võta julgelt ühendust telefonil +372 6025 290.