Privaatsuspoliitika

Andmekaitse

AS EGCC, MTÜ Estonian Golf & Country Club, MTÜ EGCC Golf Academy (edaspidi EGCC või Klubi) järgib kohustust kaitsta oma osanike, liikmete ja Klubi teenuste kasutajate privaatsust. Käesolevad andmekaitsetingimused annavad ülevaate meie tavadest, sealhulgas millist teavet me kogume, kuidas me infot kasutame või avalikustame ning Teie õigustest seoses meiepoolse andmete kogumise ja kasutamisega.

EGCC jätab endale õiguse vajadusel andmekaitsetingimusi muuta. EGCC teenuseid kasutama asudes eeldame, et olete privaatsuspoliitika põhimõtetega tutvunud ning nõustute nendega.

Milliseid andmeid me kogume ja miks?

Me kogume Teie andmeid, kui Te kasutate EGCC teenuseid – olete Klubi liige, osalete võistlustel, broneerite mänguringi või kasutate muid teenuseid. Teie isikuandmed on vajalikud Teie tellimuse st lepingu täitmiseks. EGCC võib paluda Teil teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada Teie nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid. Meile avalikustatud andmeid kasutatakse ainult vastavalt käesolevate andmekaitsetingimustele.

Nagu paljude teiste veebilehtede puhul, salvestab EGCC Teie IP-aadressi ja kasutab standardset tehnoloogiat nimega “küpsised” (cookies). Küpsised on väikesed andmefailid, mis salvestatakse Teie arvutisse veebilehte külastades. Küpsised aitavad Teie veebilehitsejat automaatselt identifitseerida. Soovi korral võite oma veebilehitsejas küpsiste salvestamise blokeerida, kuid sellega seoses võib tekkida probleeme lehe kasutamisega.

Kuidas me kasutame kogutud andmeid?

Ülalmainitud personaalse informatsiooni kasutame EGCC-s Teie tellitud teenuste kohta informatsiooni edastamiseks:

 • võistluste aegade ja tiiaegade teavitamiseks ja avalikustamiseks võistluste korraldamise infosüsteemis ning tiiaegade kuvamiseks registreeritud kasutajatele ja klubihoone külastajatele,
 • võistluste tulemuste avalikustamiseks,
 • HCP arvestuseks ja vajadusel avalikustamiseks,
 • Klubis üritustel tehtud fotode ja videote avalikustamiseks; tagasiside küsimuseks Klubi teenuste kohta,
 • Klubi uudiskirja ja Klubi töö info saatmiseks.

Samuti peame arvestust aktiivsemate teenuste kasutajate üle – nt enim mänguringe teinud Klubi liikmed, suurim HCP langetaja, Klubi juhtorganite liikmed jne. Kasutame andmeid ka võimalike probleemide tõrkeotsinguks, kaitsmiseks pettuste ja muu kuritegeliku tegevuse eest, kasutaja kogemuse kohandamiseks ning toodete ja teenuste pakkumiseks. Me säilitame Teie andmed ja kirjavahetuse kogu EGCC toimimise ajaks, et selle abil täiustada meie poolt pakutavaid tooteid, teenuseid ja veebilehte. EGCC võib avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab EGCC-le teenuseid ja kes hoiab jagatud teavet konfidentsiaalsena.

Kolmandateks osapoolteks on Eesti Golfi Liit, EGCC partnerklubid, European Tour Destinations (ETD) võrgustiku liikmed jne. Samuti partnerid, kelle ülesanneteks on EGCC veebilehe hooldamine, sisuhaldus ja turundus.

Kuidas me töötleme klubiliikmete andmeid?

Klubi liikmetele pakutavate teenuste jaoks me kogume:

 • sünniaega,
 • kontaktandmeid,
 • varustuse hoidlasse pääsuks kogume Teie biomeetrilisi andmeid.

Kuidas me töötleme aktsionäride andmeid?

Aktsionäridele pakutavate täiendavate teenuste jaoks me kogume:

 • väärtpaberite registris registreeritud aktsiate arvu ja liiki,
 • kontaktandmeid,
 • Teie soovil andmeid Teie laste ja lapselaste kohta, kuni nende 25-aastaseks saamiseni.

Kasutaja õigused

Kasutajatel on õigus teada, milliseid isikuandmeid me säilitame. Teil on õigus nõuda andmete parandamist, muutmist või kustutamist. Kui Te soovite oma õigusi rakendada, võtke meiega ühendust veebilehel olevate kontaktandmete kaudu või welcome@egcc.ee.

Turvalisus

EGCC on rakendanud vajalikud turvalisuse meetmeid, et kaitsta kogutud isikuandmete terviklust, käideldavust ja privaatsust. Oleme kehtestanud mõistlikud ettevaatusabinõud, et kaitsta teavet kadumise, väärkasutuse ja muutmise eest. Juurdepääs andmete vaatamiseks, muutmiseks ja kuvamiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Välised lingid

EGCC võib kasutada rakendusi – veebilehed, äpp – mida haldavad kolmandad osapooled. Rakendustes leiduvatele linkidele klikates suunatakse Teid edasi veebilehte omava organisatsiooni või ettevõtte veebilehele. Isegi kui kahe organisatsiooni veebilehtede vahel eksisteerib seos, ei oma EGCC kontrolli kolmandate osapoolte veebilehtede üle. Igaüks neist käsitleb eraldiseisvat andmete kogumise, menetlemise viisi ja andmekaitsetingimusi. Külastades mõnda sellist lehte, peaksite enne andmete jagamist tutvuma eraldi selle veebilehe andmekaitsetingimustega.

Andmekaitsetingimuste jõusolek

Kasutades EGCC teenuseid Te nõustute käesolevate privaatsuspoliitika andmekaitsetingimustega. Kui Te mingil põhjusel ei nõustu nende tingimustega, ei tohiks Te EGCC teenuseid kasutada. EGCC jätab endale õiguse muuta käesolevaid andmekaitsetingimusi mis tahes ajal. Meie teenuste kasutajad vastutavad ise andmekaitsetingimusega perioodilise tutvumise eest ning tagavad, et on teadlikud kõikidest muudatustest. Teie jätkuv EGCC teenuste kasutamine näitab nõusolekut mis tahes käesolevate andmekaitsetingimuste muudatusega.

Kui Teil on küsimusi seoses andmekaitsetingimusega, nende rakendamisega või soovite kasutada mõnda enda õigustest, siis võtke meiega ühendust:

 

welcome@egcc.ee
+372 602 5290

 

AS EGCC, MTÜ Estonian Golf & Country Club ja MTÜ EGCC Golf Academy aadress:
Klubi tee 4
Manniva küla
Jõelähtme vald
74217 Harjumaa
Eesti