Kohalikud reeglid

Estonian Golf & Country Clubi kohalikud reeglid kehtivad alates 2019. aasta jaanuarist.

NB! Karistus kohaliku reegli rikkumise eest – üldine karistus.

Kohalikud reeglid

Sea Course’i kohalikud reeglid

Aut (Reegel 18.2)

 • Audi piir kulgeb mööda maapinda valgete vaiade või aiapostide väljakupoolsete külgede vahel.
 • Kõik krundid on aut.
 • Piiriaiad või kivimüürid määratlevad väljaku piire. Pall on audis, kui ta asub teiselpool aeda või müüri.
 • Kohtades, kus piir on määratletud aia või müüriga, on valged vaiad paigaldatud nähtavuse eesmärgil. Need vaiad on teisaldatavad takistused.
 • 13. raja audi piir kulgeb mööda tiigi välimist serva.

Trahvialad (Reegel 17)

 • 17. rajal liivaalas asuva trahviala piir kulgeb mööda kivipalistuse välimist serva.
 • Kui veekogu serv ei ole komitee poolt märgistatud, siis trahviala piir kulgeb mööda veekogu loomulikku kaldajoont (koht, kus maapind hakkab alla langema, moodustades süvendi).
 • Kui trahviala värv ei ole komitee poolt määratletud ega märgistatud, on tegu punase trahvialaga.

Liivaalad (Waste Areas)

 • Rahne ja põõsaid sisaldavad spetsiaalselt ettevalmistatud liivased alad, mis asuvad radadel 6, 7 ja 17 on edenemisala osad, aga mitte bunkrid.

Vabastus valelt griinilt

 • Vale griini hulka kuulub fairway kõrgune ala ümber puttamisgriini, mis on kuni kaks kepipikkust lai. See tähendab, et reegli 13.1f alusel vabastust võttes, peab lähimat täielikku vabastuse kohta määrates võtma täieliku vabastuse sellest alast.

Noorte puude kaitse

Sini-valgete vaiadega tähistatud noored puud on mängukeelu alad:

 • Kui mängija pall asub mistahes väljaku osal väljaspool trahviala selliselt märgistatud puu otsas või vastas või see puu segab mängija svingi või löögiasendit, peab mängija võtma vabastuse vastavalt reeglile 16.1f.

Ebaharilik väljaku seisukord sisaldades teisaldamatuid takistusi (Reegel 16)

 • Remondiala on määratletud valge joone või siniste vaiadega.
 • Alad bunkrites, kus veevool on liiva minema uhtnud ja jätnud sügavad uurded, on remondialad.
 • Puttamisgriini küljes kinni olevad seened on remondialad ja mängijal on õigus vabastusele vastavalt reeglile 16.1d.
 • Kõik vihmutid, kaugustähised, pingid, pallipesurid, suunaviidad, prügikastid, drenaažikaevud ja infotahvlid on teisaldamatud takistused.
 • Kõik ligipääsuteed ja rajad väljakul on teisaldamatud takistused isegi kui nad ei ole kunstkattega ning mängijal on õigus vabastusele vastavalt reeglile 16.1.

Lahutamatud objektid

 • Kõik väljaku piiride sees asuvad aiad ja müürid on lahutamatud objektid, millest mängija vabastust ei saa.

Trahv- ja korduslöök reegli alternatiiv kadunud või audis asuva palli puhul

Kui mängija palli pole leitud või on põhimõtteliselt kindel, et see on audis, võib mängija jätkata trahv-ja-korduslöök kohaliku reegli alternatiiviga, lisades omale kaks karistuslööki. See kohalik reegel ei ole rakendatav, kui mängija on löönud varupalli. Detailsema info saamiseks vaata kohaliku reegli näidist E-5.

Vaata ka:

Stone Course’i kohalikud reeglid

Aut (Reegel 18.2)

 • Audi piir kulgeb mööda maapinda valgete vaiade või aiapostide väljakupoolsete külgede vahel.
 • Radadel 1, 4, 6, 7, 8 ja 9 kulgeb väljaku piir mööda piiriaeda/müüri. Pall on audis, kui ta asub teiselpool aeda või müüri.
 • Harjutusala (Range) on aut. Kui harjutusala piire tähistab müür, on pall audis kui ta asub teisel pool müüri
 • Kohtades, kus piir on määratletud aia või müüriga, on valged vaiad paigaldatud nähtavuse eesmärgil. Need vaiad on teisaldatavad takistused.

Vabastus valelt griinilt

 • Vale griini hulka kuulub fairway kõrgune ala ümber puttamisgriini, mis on kuni kaks kepipikkust lai. See tähendab, et reegli 13.1f alusel vabastust võttes, peab lähimat täielikku vabastuse kohta määrates võtma täieliku vabastuse sellest alast.

Mängukeelu alad

 • Kõik postide ja nööriga märgistatud iidsed kivikalmed on mängukeelu alad, mida käsitletakse ebahariliku väljaku seisukorra reegli alusel. Mängija PEAB võtma trahvita vabastuse reegli 16.1f alusel, kui mängukeelu ala takistab mängu.
 • Mängukeelu alast vabastuse võtmiseks on mängijal lisavõimalusena võimalik kasutada valge joone ja puidust sildiga märgistatud kukutamisala. Kukutamisala on vabastuse ala vastavalt reeglile 14.3.
 • Mängijail on keelatud palli otsimise või ära toomise eesmärgil siseneda mängukeelu alasse.

Pall tabab elektriliini

 • Kui on teada või põhimõtteliselt kindel, et mängija pall tabas mistahes rajal elektriliini või elektriposti, siis mängija löök ei loe. Mängija peab trahvita samast kohast uuesti lööma (vaata reegel 14.6 kuidas käituda).

Ebaharilik väljaku seisukord sisaldades teisaldamatuid takistusi (Reegel 16)

 • Remondiala on määratletud valge joone või siniste vaiadega.
 • Alad bunkrites, kus veevool on liiva minema uhtnud ja jätnud sügavad uurded, on remondialad.
 • Puttamisgriini küljes kinni olevad seened on remondialad ja mängijal on õigus vabastusele vastavalt reeglile 16.1d.
 • Kõik vihmutid, kaugustähised (sh laotud kaugustähised), pingid, pallipesurid, suunaviidad, prügikastid, drenaažikaevud ja infotahvlid on teisaldamatud takistused.
 • Kõik ligipääsuteed ja rajad väljakul on teisaldamatud takistused isegi kui nad ei ole kunstkattega ning mängijal on õigus vabastusele vastavalt reeglile 16.1.

Lahutamatud objektid

 • Kõik väljaku piiride sees asuvad aiad ja müürid on lahutamatud objektid, millest mängija vabastust ei saa.

Trahv- ja korduslöök reegli alternatiiv kadunud või audis asuva palli puhul

 • Kui mängija palli pole leitud või on põhimõtteliselt kindel, et see on audis, võib mängija jätkata Trahv-ja-korduslöök kohaliku reegli alternatiiviga, lisades omale kaks karistuslööki. See kohalik reegel ei ole rakendatav, kui mängija on löönud varupalli. Detailsema info saamiseks vaata kohaliku reegli näidist E-5.

Vaata ka:


tips_and_updates Vajad abi golfietiketiga?

Soovime kõikidele külastajatele meeldivat ja turvalist ajaveetmist Estonian Golf & Country Clubis. Tutvu klubihoone ja väljaku käitumisjuhistega ning golfiriiete etiketiga, et saaksid meie juures tõelisi golfielamusi nautida.