Aktsiad

AS EGCC on emiteerinud A-, B-, C- ja D-tüüpi aktsiad, kokku 1400 mänguõigust.

Aktsionäril, kel on tasutud hooaja mänguõigus ja klubi liikmemaks, kehtivad Estonian Golf & Country Clubi teenustele mitmed eelised ja soodustused.

(Info uuendatud 23.01.2024)

EGCC aktsiad
 • Tasu maksmine ei ole kohustuslik, kui aktsionär ei kasuta oma hooajalist mänguõigust.
 • Kui hooaja mänguõigus on tasutud, võib jooksval aastal mängida piiramatu arv kordi.
 • Tasu maksmisel ei ole vahet, kas aktsia omanikuks on füüsiline või juriidiline isik.
 • Tasu maksmisel tuleb nimetada kõik kasutajad ja neid ei saa muuta kalendriaasta jooksul.
 • Hooaja mänguõiguse suuruse määrab klubi juhatus igal aastal.

A-aktsia

 • Ühe hooajalise mänguõiguse (2024. aastal: 1650 €) tasumisega kaasnevad ühele nimeliselt fikseeritud isikule EGCC teenuste eelised ja soodustused.
 • Võimalus astuda EGCC klubiliikmeks ühel isikul.
 • Hooaja mänguõiguse alternatiivina saab aktsionäri eripakkumisega (2024. aastal: 1450 €) soetada 25 Sea Course’i 18-rajalist voucher’it.

B-aktsia ehk pereaktsia

 • Kahe hooajalise mänguõiguse (2024. aastal: 2 × 1650 €) tasumisega kaasnevad kuni kahele nimeliselt fikseeritud isikule EGCC teenuste eelised ja soodustused.
 • Võimalus astuda klubiliikmeks kuni kahel isikul.
 • Hooaja mänguõiguse alternatiivina saab aktsionäri eripakkumisega (2024. aastal: 2 × 1450 €) soetada kuni 50 Sea Course’i 18-rajalist voucher’it.

C-aktsia ehk väike firmaaktsia

 • Kahe hooajalise mänguõiguse (2024. aastal: 2 × 1650 €) tasumisega saavad mänguõiguse kuni neli nimeliselt fikseeritud isikut, kellest ilma lisatasuta saavad päevas golfi mängida kuni kaks isikut. Õigus nimetada kaks või rohkem mängijat eeldab vähemalt kahe hooajalise mänguõiguse tasumist.
 • EGCC teenuste eelised ja soodustused kaasnevad kuni kahele nimeliselt fikseeritud isikule.
 • Võimalus astuda klubiliikmeks kuni kahel isikul.
 • Hooaja mänguõiguse alternatiivina saab aktsionäri eripakkumisega (2024. aastal: 2 × 1450 €) soetada kuni 50 Sea Course’i 18-rajalist voucher’it.

D-aktsia ehk suur firmaaktsia

 • Nelja hooajalise mänguõiguse (2024. aastal: 4 × 1650 €) tasumisega saavad mänguõiguse kuni kaheksa nimeliselt fikseeritud isikut, kellest ilma lisatasuta saavad päevas golfi mängida kuni neli isikut. Õigus nimetada neli või rohkem mängijat eeldab vähemalt nelja hooajalise mänguõiguse tasumist.
 • EGCC teenuste eelised ja soodustused kaasnevad kuni neljale nimeliselt fikseeritud isikule.
 • Võimalus astuda klubiliikmeks kuni neljal isikul.
 • Hooaja mänguõiguse alternatiivina saab aktsionäri eripakkumisega (2024. aastal: 4 × 1450 €) soetada kuni 100 Sea Course’i 18-rajalist voucher’it.

Hooaja mänguõiguse tasumine

MTÜ Estonian Golf & Country Club
a/a EE627700771001633789
Selgitus: nimed, kes mänguõigust kasutama hakkavad

Lisainfo ja arveldamine

Reine Vaher
reine@egcc.ee
+372 501 4701