Võistlustingimused

Käesolevad võistlustingimused kehtivad kõikidel Estonian Golf & Country Clubi (EGCC) võistlustel. 

1. Registreerimine

EGCC klubivõistlustele on eelisõigus registreerida EGCC klubiliikmetel. Registreerimine avatakse GolfBoxis mängijatele (k.a külalismängijad) hiljemalt 30 päeva enne võistlust. 14 päeva enne võistlust kinnitatakse vabade kohtade olemasolul osalemine ka mängijatele, kes ei ole EGCC klubiliikmed. Võistluskohad kinnitatakse registreerimisjärjekorra ja tasumise alusel. Võistlusele registreerimine lõppeb üldjuhul kaks tööpäeva enne esimest võistluspäeva, kell 12.00. Kui juhendis ei ole märgitud teisiti, siis üleregistreerimise korral eelistatakse mängijaid, kes on esimesena soovi avaldanud ja tasunud võistlustasu või on lisatud ootejärjekorda.

2. Võistlemisest loobumine, võistlusele mitteilmumine

Pärast registreerimistähtpäeva möödumist tuleb võistlemisest loobumisest teavitada võistluskomiteed. Võistleja kohustub ka loobumise korral maksma osavõtutasu, välja arvatud juhul, kui ta loobub mõjuva põhjuse tõttu ning tõendab seda (nt haiguse puhul arstitõend) või leiab enda asemele teise golfimängija. Kui mängija loobub enne registreerimistähtpäeva, osavõtutasu maksma ei pea.

Võistlemisest loobumise ja mitteilmumise korral on võistluskomiteel õigus rakendada järgnevat:

2.1 Võistlemisest loobumise korral mõjuva põhjuseta peale registreerimistähtpäeva, tuleb tasuda juhendis märgitud võistlustasu.

2.2 Mitteilmumine

  • Esimene rikkumine: hoiatus.
  • Teine rikkumine: võistleja ei saa osaleda järgmisel EGCC golfiväljakutel peetaval klubivõistlusel, kus tal vastavalt võistlustingimustele oleks õigus võistelda.
  • Kolmas rikkumine: võistleja ei saa osaleda järgmisel kolmel EGCC golfiväljakutel peetaval klubivõistlusel, kus tal vastavalt võistlustingimustele oleks õigus võistelda.

Võistlusele mitteilmumise korral tuleb tasuda juhendis märgitud võistlustasu. Lubatud on loobuda võistlemisest mitmepäevase võistluse teisel ja/või kolmandal päeval, kui mängija teatab sellest võistluskomiteed enne stardinimekirjade koostamist.

3. Ootejärjekord

Ootejärjekorras olevad mängijad peavad olema telefoni teel kättesaadavad kuni võistluspäevale eelneva päeva lõpuni. Kui mängijaga ühendust ei saada, on võistluskomiteel õigus kontakteeruda nimekirjast järgmise soovijaga.

4. Viigiolukordade lahendamine

Löögimängus ja HCP-löögimängus korraldatakse võrdse tulemuse korral vahetult peale võistlusringi võistluskomitee poolt määratud radadel sudden-death formaadis play-off (juhul, kui võistlustingimustes pole märgitud teisiti).

Punktimängus otsustab viigi korral võidu väljaku viimased 9, viimased 6, viimased 3 ja seejärel viimane rada (juhul, kui võistlustingimustes pole märgitud teisiti).

5. Võistluste kohalikud reeglid

Võistlustel kehtivad:

6. Mängutempo

Mängima peab liigsete viivitusteta. Mängutempo hoidmiseks on võistluskomiteel õigus mõõta võistlusgruppide mänguaega. Lisaks on ette nähtud ajalimiidid mängijale oma löögi sooritamiseks. Kui võistleja ületab ajavõtul 50 sekundi piiri juhul, kui tema kord on esimesena sooritada löök, või 40 sekundi piiri juhul, kui tema kord on lüüa järjekorras teisena või kolmandana, võib teha talle hoiatuse mängutempost mittekinnipidamise eest.

  • Esimene rikkumine: suuline hoiatus
  • Teine rikkumine: trahv üks löök
  • Kolmas rikkumine: trahv kaks lööki
  • Neljas rikkumine: diskvalifitseerimine

Võistluskomitee ei pea võistlejaid aja mõõtmisest informeerima. Aja mõõtmine algab hetkest, mil kohtuniku otsuse kohaselt on võistleja kord lööki sooritada.

7. Mängu katkestamine ohtliku olukorra tõttu: äike

Kohaldatakse reeglit 6-8b. Kasutatakse järgmisi märguandeid:

  • Mäng viivitamatult katkestada: üks pikk sireen
  • Mäng katkestada: kolm järjestikust sireeni, korduvalt
  • Mäng jätkub: kaks järjestikust sireeni, korduvalt

Tegutsemine äikese korral:

Äikese korral annab mängu ajutisest katkestamisest märku üks pikk sireeniheli. Võistleja kohustuseks on mäng viivitamatult katkestada, märkida pall (nt tiiga/tiidega) ja lahkuda väljakult. Kui mängija kohe mängu ei katkesta, ta diskvalifitseeritakse, kui asjaolud ei luba loobuda diskvalifitseerimisest reegli 33-7 alusel. Mängu jätkamist tähistab kaks lühikest sireeniheli.

8. Autasustamine

Austa kohalolekuga auhinnatseremooniat.

9. Filmimine ja fotografeerimine

Võistlusele registreerimisega annab võistleja EGCC-le loa kasutada võistluse ajal tehtud foto- ja videomaterjali EGCC turunduskanalites.