1. aprillil 2024 algas uus golfikindlustuse periood, mis kestab 31. märtsini 2025. Sel perioodil pakub Eesti Golfi Liidu liikmetele vastutuskindlustust jätkuvalt Salva Kindlustuse AS, teatas Eesti Golfi Liit.

Kindlustuskaitse kehtivuse eelduseks on liikme poolt tasutud oma koduklubi liikmemaks. Hüvitatakse juhtumid, mis on toimunud golfimängimisel ametlikel golfiväljakutel (v.a USAs ja Kanadas).

Eesti Golfi Liidu litsentsi omanikele kehtib kindlustuskaitse, mis aitab mõningate golfimänguga kaasnevate ootamatustega paremini toime tulla. 

Kindlustuskaitse kehtib:

 • tahtmatu isikukahju (kehavigastus, tervisekahjustus, surm) tekitamisel kolmandale isikule (sh ka teisele EGL liikmele);
 • tahtmatu esemekahju (otsene varaline kahju) tekitamisel kolmandale isikule (sh ka teisele EGL liikmele);
 • EGL liikmele kolmanda isiku poolt (mängija, kes ei ole EGL liige) tekitatud isikukahjudele.

Kindlustuskaitse ei kehti professionaalsete golfimängijate suhtes.

Hüvitispiirid:

 • Kolmandale isikule tekitatud isikukahju 100 000 €.
 • Kolmandale isikule tekitatud esemekahju 50 000 €.
 • Kindlustatud isikule tekitatud kahju 15 000 €.
 • Omavastutus 50 €.

Hüvitise saamiseks:

 • tuleb kindlustusandjat teavitada esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe nädala jooksul pärast kindlustusjuhtumist teadasaamist;
 • on oluline, et kohapeal õnnetusjuhtumi järgselt oleks olukord võimalikult täpselt jäädvustatud ja dokumenteeritud (sh fotod, kannatanu kontaktandmed, seletuskirjad vm);
 • on tarvis tunnistajate korral võtta nende andmed ja võimalusel kirjalikud ütlused;
 • kehavigastuse tekkimisel esitada arstitõend, kinnitus vigastustest, ravikuludest ning lisaks politseiraport kahju toimumise kohta;
 • edasta materjalid aadressile: vastutus@salva.ee
 • kindlustusandjal on õigus küsida lisaks täiendavaid kahjunõuet toetavaid dokumente.

Personaalse kindlustuse sertifikaadi jaoks tuleb saata oma kontaktandmed e-posti aadressile golf@salva.ee.

NB! Lisavõimalusena pakub Salva ka Hole-In-One’i kindlustuskaitset, mis tuleb eraldi registreerida.

Uudise allikas: Eesti Golfi Liit