Head AS EGCC aktsionärid.

Seltsi üldkoosolek toimub 28. juunil kell 16.00 EGCC klubihoones. Registreerimine koosolekule algab kell 15.45. Päevakorras on majandusaasta aruande kinnitamine.

AS EGCC nõukogu poolt kinnitatud päevakord ja juhatuse ning nõukogu ettepanekud otsuste osas:

1. AS-i 2022. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamise ettepanek
Kinnitada AS-i EGCC 2022. majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.
Kinnitada AS-i EGCC 2022. majandusaasta puhaskasum summas 147 825 eurot ja jätta
kasum jaotamata.

Kui ametlik päevakord läbi, saab AS EGCC juhataja anda infot ka 2023. aasta tegevustest, õnnestumistest ja ebaõnnestumistest ning tutvustada AS EGCC tulevikuplaane. Koosoleku on planeeritud kestma 45 minutit.

Kella 17.30st saame minna mängima ühist Scramble-võistlust, kust osa võtta saavad vaid AS EGCC aktsionärid või nende volitatud isikud. Kõik, kes üldkoosolekul osalevad, saavad võistlusel osaleda tasuta, teistele aktsionäridele kehtib osavõtutasu 35 € mängija kohta AS EGCC kulude katteks võistluse korraldamisel. 

Võistlusele saab kirja panna Golfboxis.

Võistlusel arvestatakse 50% mängijate HCPI’st ja eriklauslina ei tohi ületada võistkonna PHCP kõige madalama mängija PHCP’d. Püüame teha kõik neljased mängugrupid. Registreerimisel saate teada anda, kas soovite kellegagi mängida või registreerida kogu võistkond korraga.

Üldkoosoleku materjalid:

PS Kui koosolekul osaleda ei saa, palun täitke volitus ja saatke see digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile reine@egcc.ee.

Lisainfo ja küsimused:

AS EGCC juhatuse esimees Hanno Kross
Tel: +372 5111192
E-post: hanno@egcc.ee