GOLFBOX

EGCC kohalikud reeglid

 

1) VEETAKISTUSED (Reegel 26)

Veetakistused on tähistatud kollaste vaiadega, külgveetakistused punaste vaiadega
Kõik märgistamata kraavid on külgveetakistused

2) EBAHARILIKUD PINNASETINGIMUSED (Reegel 25)

a. Puudelt ja aladelt, mis on märgistatud sini-valgete vaiadega, on mängimine keelatud. Mängija on kohustatud võtma trahvita vabastuse
b. Maandumisjäljes olev pall (Reegel 25-2) kehtib kogu edenemisalal (v.a waste areas)

3) MITTETEISALDATAVAD TEHISLIKUD TAKISTUSED (Reegel 24)

Kunstkattega teed ja rajad

4) WASTE AREAS (Sea Course rajad 6, 7 & 17)

Antud alad ei ole takistused, vaid edenemisala. Multšiga kaetud alad on väljaku osad, kust trahvita vabastust ei saa

5) TEISALDATAVAD TEHISLIKUD TAKISTUSED (Reegel 24)

Kivid bunkrites

6) VÄLJAKU LAHUTAMATUD OSAD

Kiviaiad, kõik kivid ja multšiga kaetud alad
MÄRKUS: Üksik puukoore tükk multšiga kaetud alal on kõrvaldatav takistus

7) KAUGUSE MÕÕTMISE SEADMED

Lubatud vastavalt: Lisa 1, Osa B, Punkt 9, lk 119

8) MÄRGISTATUD KUKUTAMISALAD (Stone Course rajad 1, 2, 4, 5 & 6)

Nööridega piiritletud ajaloolistest kaitsealadest mängimine keelatud. Mängu jätkamiseks tuleb karistuseta jätkata kukutamisalalt


Karistus kohaliku reegli rikkumise eest:


Rajamäng – raja kaotus; Löögimäng – kaks lööki

GOLFBOX