GOLFBOX

"Kuidas mõjutab Bauschmidt'i saneerimine AS EGCC'd?"

Minu käest on seda küsimust viimastel nädalatel palju küsitud ning täiesti põhjendatult - omab ju Mait Schmidt, kes on suurosanik ehitusfirmas Bauschmidt ka 42% AS EGCC'st. Mõni EGCC liige on isegi öelnud, et ei tea, kas julgebki maksta selle aasta hooldustasu kuna äkki läheb raha kuhugi teise auku ja kaduma?

Tahakski siinkohal kasutada seda võimalust, et kinnitada kõikidele AS EGCC aktsionäridele ja golfisõpradele, et saneerimisavalduse esitanud Bauschmidt ei ole kuidagi seotud AS EGCC'ga rahaliselt ega varaliselt. Kõik EGCC varad (148,5Ha maad, golfiväljakud, klubi- ja hooldushoone, harjutusväljakud ja hooned) on EGCC's bilansis kogumahus 6,7 miljoni Euroga ning neile on seatud hüpoteek LHV panga kasuks kokku 1,5m€ investeerimislaenu tagatiseks, millega on soetatud golfiväljakute alune maa ning uue väljaku maad.

Mait Schmidti kinnitusel ei ole ka tema omanduses olevad EGCC aktsiad panditud ega tagatiseks seoses Bauschmidti tegevusega ehk käimasolev protsess ei mõjuta AS EGCC'd mitte kuidagi igapäevases tegevuses.

Meie põhitegevus praegu siin EGCC mees- ja naiskonnaga on jätkata eelmisel aastal tehtud muudatustega ja tööga väljakul ning meeskonnas, et garanteerida golfimängijatele meile väärikal tasemel väljakud ja griinid. Minu töö on lisaks korraldada, et AS EGCC oleks pikajaliselt edukas ning aktsionäride vara väärtus kasvaks. Tänaseks oleme teinud palju ettevalmistusi uue väljaku ehituseks ja oleme päris kaugel, kuid see ei ole meie prioriteet number üks ning ka selle pikaajalise ja tulevikku suunatud projekti jaoks tehtud kulud ning lepingud ei ole midagi sellist, mis meie igapäevaseid tegemisi negatiivselt mõjutaks. Muuhulgas oleme kokku leppinud näiteks European Golf Design'iga, et kui ei suuda projekteerimislepingut mingil põhjusel täita, siis katkestame töö ja paneme projekti kalevi alla ning kummalegi poole finantsilisi kohustusi sellega ei teki.

Oleme oma võetud kohustusi pankade ees suutnud ilusti ka peale eelmist mitte-kõige-paremat aastat täita ja suudame ka tulevikus. 2016. aastal küll amortisatsiooni arvelt, kuid jätkame ka sel aastal investeeringutega nii hooldusmasinatesse kui väljakusse.

Lõpetuseks mõned numbrilised näitajad, kuidas meil EGCC's läheb:

  • AS EGCC bilansimaht on 6,7m€, millest pikajaalisi kohustusi on 1,5m€, lühiajalisi 0,2m€, omakapitali osakaal on 4/5, ligemale 80%
  • Viimastel aastatel oleme teinud kasumit kuni 50tuh€ aastas või olnud suures plaanis nullis, eelmise majandusaasta kahjum tuleb suurusjärgus 70tuh€ sisaldades intresse, amortisatsiooni jms.
  • AS EGCC amortisatsioon on aastas 110tuh€ (holdusmasinad, hooned, väljak jne).
  • Kogu EGCC müügikäive on oli 2016.a. 1,1m€, millest suurusjärk 400tuh€ on mänguõigused, 300tuh€ green feed ning ülejäänud võistlused ja korporatiivklientidele pakutavad teenused.


Peab tunnistama, et ei ole olnud emotsionaalselt lihtsad ajad, kui meeskonnaga soovime pakkuda parimat kuid põhiväljak ei ole olnud griinide osas selline nagu me kõik oleme lootnud. Nii nagu ka aasta lõpus kirjutasin, on mul suur usk meie eelmise aasta maikuus alustanud uue väljakute hooldusjuhi Krisi tegemistesse ja võimesse näidata tulemust hooldusmeeskonnaga.

Meil on üle 400 erineva aktsionäri ja meil kõigil on paremaid ja halvemaid aegu, ka meedia täna väga ei halasta kui näeb võimalust. Peaaegu igakord, kui Äripäev mulle lõunasöögil kuskil kätte satub, on üks EGCC omanikke ühe peauudisena lehes ja mõistan täielikult ka golfimängijaid ning meie teisi aktsionäre, kellel võib tekkida seos Maitu, Bauschmidti ja EGCC vahel teadmata detaile.

Seos on siiski emotsionaalne ning soovin omalt poolt, et nii Mait kui teised, kel aegajalt raskusi tekib, vastu peaksid. Õnneks on meil golfiväljak (kindlas kohas, aktsionäride oma ja juhitud võttes minimaalseid riske), kuhu saab tulla alati ennast maandama ja rahu leidma, soovitavalt tänaspäevased seadmed välja lülitatult.

Esimeste mänguringideni sel hooajal EGCC's väga palju aega enam ei olegi, mõned nädalad või maksimaalselt poolteist kuud, olenevalt ilmadest.

 

Ilusat talve jätku!

Hanno Kross
AS EGCC juhataja

Kõik uudised ...

GOLFBOX