GOLFBOX

Seoses uue 18 rajalise golfiväljaku ettevalmistuse ja ehitusega kutsub kokku AS EGCC erakorralise üldkoosoleku 23. novembril Tallinnas kell 15:00, et otsustada uute aktsiate emiteerimine. 

AS EGCC'l on hetkel emiteeritud 1400 mänguõigust (jagunevad A, B, C ja D aktsiate vahel), millele järgnevatel aastatel lisatakse 600 aktsiat. 23. novembri erakorralise üldkoosoleku päevakavas on põhikirja muutmine, et uusi AA aktsiaid välja anda, mis on esimesed aktsiad, kus mänguõigus saab olema ka uuel Annika Course'il, mille ehitamise jaoks AS EGCC on soetanud 50Ha lisamaad 2014. aastal. 

Esimesed emiteeritavad 100 aktsiat kogumahus 950 000€ (ühe AA aktsia hind 9500€) katavad siiani AS EGCC poolt tehtud kulud seoses uue väljaku ettevalmistuse ja projekteerimisega ning annab võimaluse projektiga edukalt jätkata kuni ehituse alguseni, mis on parimal juhul 2017 aasta sügisel. Praegune Stone Course on kindlasti lahti veel kogu 2017. hooaja. 

Olemasolevatel aktsionäridel tekib võimalus tulevikus vahetada oma aktsia ka AA aktsia vastu, mis sisaldab nii uut Annika Course kui Sea Course mänguõigust. See eeldab investeeringut 2000 kuni 3000€, mille täpne summa olemeb eelkõige järgnevatest aktsiaemissioonidest ja nende õnnestumistest. Praeguste aktsiate nominaalväärtused on A aktsia puhul 100€, B ja C aktsia puhul 200€ ning D aktsia puhul 400€. Uue emiteeritava AA aktsia nominaalväärtuseks tuleb 150€.

Kogu uue Annika Course'i projekti maksumus on 7m€, mis on enamus planeeritud rahastada emissioonide kaudu nii nagu ka aastatel 2003-2006 EGCC ehitati. Eelarve jaguneb suures plaanis alljärgnevalt:

  • Uue maa soetamine 1,5m€
  • Projekteerimine ja ettevalmistuskulud 0,8m€
  • Väljaku ehitus 4,5m€
  • Masinate ja seadmete investeering 0,2m€

 

Kutsume kõiki AS EGCC aktsionäre üldkoosolekule kolmapäeval, 23. novembril kell 15:00 Advokaadibüroo Raidla Ellex ruumidesse (aadress Roosikrantsi 2, Tallinn, 7. korrusel), et üheskoos arutada EGCC järgnevate aastate plaanide üle. Lisaks üldkoosolekute punktidele anname ülevaate ka käesoleva hooaja majandustegevusest ning peale üldksoosolekut saame täpsemalt rääkida ka 2017. hooajast ning mõtteid vahetada.

Allolevatelt linkidelt näeb üldkoosoleku kokkukutsumise teaded ning ka eelmise aasta AS EGCC majandusaasta aruannet, millega soovitame tutvuda.

ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE

AS EGCC 2015. majandusaasta aruanne

AS EGCC kehtiv põhikiri

 

Fotod: Annika Sörentsami külaskäigust 2015.aasta maikuus

Vanemad uudised ...

GOLFBOX