GOLFBOX


10. juunil toimus AS EGCC üldkoosolek, kus päevakorras olid kolm punkti:
1. Kinnitada 2013.a. majandusaasta aruanne
2. valida AS EGCC'le järgmiseks kaheks aastaks audiitor
3. Soovijatel vahetada oma B, C või D aktsia A aktsiateks

AS EGCC juhataja Hanno Kross tegi ülevaate eelmisest aastast, mis on läbi aegade parim - kokku mängiti EGCC's eelmisel aastal 28 000 mänguringi, mis ületab eelmist rekordit üle 3000 mänguringiga. Klubiliikmete arv kasvas koos kandidaatliikmetega üle 600, mis on ka viimase paari aastaga kahekordistunud. Kasumit suudeti teenida 117 000 Eurot, millega jõuti esmakordselt EGCC ajaloos ka akumuleeritud kasumini - AS EGCC loodi 2003.a. ning kümne aasta jooksul tähendab see seda, et kogu majandustegevusele ja investeeringutele ei ole keegi pidanud peale maksma, oleme suutnud oma äritegevusega üleval hoida ning parandada nii meie väljakute kvaliteeti, teenindust, kui investeerinud masinaparki. Aastane amortisatsioon on 120 000 Eurot ehk vähemalt samade kasuminumbritega peame ka edasi jätkama, et olla pikaajaliselt edukas. 

Sellel aastast loodame trendi jätkata, mänguringid näitavad juba täna vähemalt samasuurt kasvu protsentuaalselt kui eelmine aasta ning mängijate hulk ja väljaku kvaliteet annavad julgust loota, et ka sel aastal suudame pakkuda klubiliikmetele ja külalistele rohkem, kui kunagi varem.

Kohal olnud aktsionärid kinnitasid majandusaasta aruande ning valisid AS EGCC audiitoriks OÜ KPMG Baltics, kes on hinnanud AS EGCC majandustegevust ka viimastel aastatel. Aktsiate vahetuseks oli laekunud seitse sooviavaldust ning üldkoosolek nõustus vahetama kõikidel, kes soovi avaldasid B aktsia kaheks A aktsiaks. Muudatused toimusid väärtpaberiregistris seisuga 19. juuni, mis kajastub ka kliendi väärtpaberi kontol.

Vanemad uudised ...

GOLFBOX