GOLFBOX

AS EGCC üldkoosolekul kinnitati 2012.a. majanaduaasta aruanne, valiti audiitoriks KPMG Baltics ning kutsuti tagasi nõukogu liikmena Kai Becker, kes esindas nõukogus Pontos Gruppi. AS EGCC nõukogu jätkab kolme liikmelisena: nõukogu esimees Mait Schmidt ning liikmed Arvi Mägin ja Peter Roose. AS EGCC kasum eelmisel aastal oli 97 445 Eurot, mis tekkis erakorraliselt kinnistute müügitehingust, operatiivselt oldi majandustegevusega nullis. AS EGCC bilansimaht on 5 933 100 Eurot, millest pikaajalisi kohustusi on 998 519 Eurot, mille teenindamisega on saadud olemasolevate rahavoogudega kenasti hakkama. 

MTÜ Estonian Golf & Country Club'i üldkoosolek kinnitas samuti eelmise aasta majandusaasta aruande, valis revidendiks jätkama Ave Epneri ning kinnitati ka juhatuse koosseis Jüri Ross (president), Heinu Klaas (kapten), Marko Kaldoja, Rain Lokotar, Janar Toomesso, Hanno Kross ja Toomas Kull. MTÜ tulemiks eelmisel aastal kujunes pluss 2980 Eurot.

Peale üldkoosolekut toimus ka shotlase Ian MacMillani loeng greenkeeping'ust, kus toimus vilgas arutelu ja jagati teadmisi väljakute hooldamisest.

Vanemad uudised ...

GOLFBOX