GOLFBOX

Nüüd kus üks terve hooaeg uute golfireeglitega[2] on möödas ning uue händikäpisüsteemi [3] kasutuselevõtuni natuke aega, siis on paras aeg arutleda eesti golfi tegelike probleemide üle, milleks on muidugi mõista“ pikim avalöök“ ja“ lähim lipule“ võistlus.  Ja ei maksa tähele panna pealiskaudsete kiibitsejate jorinat, et tegemist on lihtsalt golfireeglitega määratlemata nö. „fun“ mõõduvõtmistega. Ei kaugel sellest, elu on näidanud, et selguse saamiseks on kasutusele võetud mitmed huvitavad mõõdikud kuni ausa rusikavõitluseni välja.

Kui nüüd suure maalritööga alustada,siis tuleks esmalt uurida, et mis probleemi täpsemalt lahendama peaksime hakkama ja kust nad pärit võiksid olla.

Soojenduseks võiks arutleda päritolu ehk auhindade üle .Kuna need on antud võistlustel tavaliselt ahvatlevad (ja teglikult ju tore on), siis otse loomulikult ei ole keegi nõus kuskilt mitte tolligi järgi andma (mis on ka täiesti arusaadav,sest tegemist ju võistlusega), loogiliselt tulenev ettepanek auhinnad tagasihoidlikumaks keerata, on võib olla liialt radikaalne ning viib võistlustuhina jahutamisele, mis pole ju eesmärk, nii et jätame selle arutluse hetkel sinnapaika.

Edasi süvenedes ja uurides lisaks  kroonikaid[4], võime visandada kaks põhilist küsimust

 -kes lähevad arvesse auhinna saamisel?

 -kuidas mõõta(õieti,kuidas täpselt mõõta)?

Üldjuhul pannakse võistlustingimused kirja võistlusjuhendisse,sama soovitaks siingi.

Aga kui ei ole?

Samas kõiki normaalseks eluks ja ka golfimänguks vajaminevaid juhised ei ole kirja pandud ning vast ei peagi (vähemasti kuniks terve mõistus ehk talupojatarkus mingit tähendust omab).

Minu väga isiklik(EGL-ga,EGA-ga,R&A-ga,USGA-ga,Euroopa komisjoniga kooskõlastamata) ettepanek juhuks kui ei ole võistlujuhendisse kirja pandud teisiti, siis juhinduda nö järgmistest kirjapanemata reeglitest :

- vastavatel võistlustel (nii pikim avalöök kui lähim lipule) lähevad arvesse mängijad, kelle tulemused lähevad põhivõistluse arvesse

Seega ei saa osaleda võistlejad, kes osalevad väljaspool arvestust, kes diskvalifitseeritakse või kes katkestavad.

Ma tahan arvata, et tavapäraselt võistluste korraldajate eesmärk on ikkagi korraldada võistlus, kus kõigi  võistlejate tulemused ideaalis lähevad arvesse ning need, kes on suutelised selle pingutuse korrektselt läbida, väärivad ka boonusena siis neid lisa „fun“ võistlusi.

- pikima avalöögi võistlusel on ühes arvestuses samalt avalöögialalt lööjad (kuniks jagame mängijad vanamoodsalt meesteks/naisteks tuleks ka nende arvestus eraldi teha sõltumata kui nad peaksidki mängima samalt avalöögialalt)

Teisisõnu erinevatelt avalöögipaikadelt lööjad ei saa võistelda ühes arvestuses,

Siin vist selgitada polegi midagi (tuletagem jällegi meelde, et korraldaja võib teha ka teisiti, aga pandagu see konkreetse võistluse juhendisse kirja)

- Avalöögipikkuseks on palli kaugus avalöögiala tiitähistest ja arvesse läheb löök, mis on püsima jäänud mängitava raja fairwayl või  sama kõrgusega või madalama kõrgusega niidetud raja osal (lisaks siis foregreen, green).

Ehk siis mõõtmine toimub mängitava raja tiitähistest, mitte lipust (vajadusel võib referentspunktiks võtta midagi tiipaiga taga või vahetult kõrval).

See tähendab, et täeisti seaduspäraselt mõõtmisele minev pall võib asuda griinil või isegi üle griini foregriinil näiteks.

Tegemist on pesuehtsa musklinäitamise võistlusega, ehk siis kaugus loeb.

- lähim lipule mõõdetakse griinil asetseva palli taha asetatud märgist augu servani

Siinjuures ei oma mingisugust tähtsust millal mõõta, kas enne puttamist või peale (golfireeglid ei keela kummagit toimisviisi, lihtsalt tuleb jälgida, et tahtlikult kellegi löögijoonel ei paterdata ning aega liialt ei kulutataks).

Kuum teema muidugi. 

Alustame sellest,et lühemalt ausal teel ei ole võimalik enam mõõta (see elimineerib võrrandist unustamised, mitteteadmised jms. segadused), lisaks on tegemist kõige vähem liikuvate/liigutatavate (ehk siis enim fikseeritud) referentspunktidega.[5]

Jäävad ära sisutihedad arutelud, kas palli eest või palli keskelt, kas lipuvarda keskelt või servast, kas lipp peab olema selles asendis, kui ta löögi ajal oli või võib seda sättida jne.

Olemuselt on ju ikkagi tegemist võistlusega, kus nimest hoolimata tegelikult selgitatakse palju jäi „hole in one“ –st puudu (kõik olukorrad, kus pall asub auguservast seespool, on kirjeldatavad kui 0 cm lipust ehk mõõdetavad erinevused hakkavad auguservast).

Jääb muidugi sõnamaagia[6], aga järjestuse määramisel see rolli ei mängi.

 

Kuna vajadus vastava uurimistöö järgi on olnud tohutu (mõelge nende loendamatutele  kirglikele tundidele klubibaaris tõe selgitamiseks, selmet rangel lustlikult slaissi süvendada), siis loodan, et sellega on esimene kivi eesti golfi alusmüüri paika saanud (kui mitte kogu müür).

Ülaltoodu on vaid lühike kokkuvõtte autori mahukast doktoriväärilisest teadustööst[7], millega lähemaks tutvumiseks tuleb pöörduda autori poole peale mõnda toredat võistlust hea veini toel.

Head hooaja jätku!

 

Heinu Klaas

Golf kui elustiil - harrastaja

 

[1] http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/jaanuar

[2] https://www.randa.org/en/rog/2019/pages/the-rules-of-golf

[3] https://www.golf.ee/golfar/golfireeglid/2019-reeglite-luhitutvustus/-hakkavad kehtima 01.03.2020 – autori märkus

[4] Henriku Liiwimaa kroonika

[5] Meenutaks ka veel koolimatemaatikast senikehtivat arusaama, et ringi keskpunkti kaugus ringiservast on konstantne,tuntud raadiuse nime all ning antud juhul omab väärtust 108/2=54 mm,saame eeltoodust ka tuumafüüsikutele esitada valemi

        L = R+A ,kus siis

L     -   on kaugus märgist augu keskpunktini

R     -   on augu raadius ja on konstant

A     -   on kaugus märgist augu servani

Kui nüüd süveneda selle võistluse kontekstis R tähendusse,näeme, et kui pall asub lipust lähemal kui R,siis see olukord on kirjeldatav kui „hole in one“ ehk teisisõnu R ulatuses on kõik pallid lipust  sama kaugel ja esitatakse kujul 0 cm ja mõõdetav erinevus algab auguservast ),vt. Lisaks ka Matemaatika õhtuõpik  ilm.a.2016,kirjastus Hea Lugu

[6] „lähim lipule“ mõiste on paljudele justkui vihjeks, et mõõtmise üks referentspunkt peaks olema siis vähemasti lipuvarras

[7] „Mütoloogiline golf“ .Seni veel avaldamata

Kõik uudised ...

GOLFBOX