GOLFBOX

Head klubiliikmed!

Märkamatult on saanud täis aasta sellest, kui üldkoosolek andis oma heakskiidu soovile reformida meie klubi ja väljaku koostööd, tagamaks parem ülevaade rahaasjadest, loomaks eeldused EGCC maine parendamiseks nii klubi kui väljakuna ning, mis kõige olulisem - parandada oluliselt klubiliikmete heaolu.

Lühidalt kokku võttes on see aasta möödunud kui klubiliikme golfiring koos oma kõigi tõusude ja mõõnade ja kadunud pallidega. Plusspoolele saab kindlasti kirjutada kaunite auhinnalaudadega ja kõrge korraldusliku kvaliteediga peetud võistlused, milles sport ja kambavaim olid alati selged võitjad. Miinuspoolele aga jäävad sedakorda reformi elluviimisega seotud teemad, mis takerdusid kehva kommunikatsiooni, segaste rahaasjade ning vähese koostöövalmiduse taha. 
Klubi uus juhtkond ning ka suve hakul tööle võetud tegevjuht on olukorda väga tõsiselt analüüsinud, kaalunud plusse ja miinuseid, pidanud nõupidamisi volinike ja väljaku esindajatega. On püütud leida viise selleks, kuidas alustatud reformiga edasi liikuda ning jõutud arusaamisele, et edasiste muudatuste osas on mõistlik anda teatepulk üle Hanno Krossile, kes võtab enda kanda nii klubi kui väljaku reformimise ja uue strateegia väljatöötamise. 23.10.19 volinike otsusega astuvad nii klubi president kui kapten oma ametist tagasi ja klubi tegevjuht Ene Tuul lõpetab samuti koheselt oma lepingu. Volinikud avaldasid samuti soovi tagasi astuda ning selle soovi peab kinnitama järgmine üldkoosolek.

Klubi ja väljak kuuluvad kokku nagu sukk ja saabas ja selleks, et klubiliikmed tunneksid end nii klubihoones kui väljakul oodatuna ning mõnusalt, on vaja ühist pingutust mõlemalt poolelt. Soovime Hannole ja tema meeskonnale jõudu ja tarkust edasiste reformide elluviimisel. Loodame peatselt näha uut arenguplaani, mis sisaldab endas muutust klubi ja väljaku juhtimisstruktuuris ning ka eesmärke järgmisteks aastateks. Samuti saab sellest selgeks, millist kvaliteedihüpet näeme võistlustel, töös noortega ja teiste vanusegruppidega, suhtluses Golfikooliga, kuidas hakkavad jagunema eelarvelised vahendid klubi ja väljaku vahel. Hoiame pöialt ja elame kaasa, et uus visioon õnnestuks ja et töö kannaks vilja!

Kõigile volinikele ja teistele klubiliikmetele aga meie poolt suur aitäh ja sügav kummardus oma vaba aja pühendamise ning abi eest selle aasta jooksul. Eraldi suure tänu tahame öelda neile, kes võtsid vedada mentorringide korraldamise. EGCC on maailma parim klubi, millesse kuuluda ja loodame, et meie uhkuse- ja rõõmutunne saab ajas aina edasi kasvada!

24. oktoobril 2019. aastal


Janar Toomesso
Kapten
MTÜ Estonian Golf ja Country Club 

Katre Kõvask
President
MTÜ Estonian Golf ja Country Club Kõik uudised ...

GOLFBOX