GOLFBOX

Estonian Golf & Country Club'i järjekorras viies kapten Janar Toomesso ning klubi ajaloo kolmas president Katre Kõvask peale üldkoosolekut. EGCC kapteniametit on pidanud Toomas Abner, Heinu Klaas, Urmas Isok, Jüri Reitsakas ning nüüdsest on teatepulk edasi antud Janarile.

Estonian Golf & Country Club (EGCC) alustab järgmist hooaega värskelt – uueks klubi presidendiks valiti järgmiseks perioodiks Katre Kõvask ning klubi kapteniks Janar Toomesso. 19. novembri üldkoosolekul uuendati ka klubi põhikirja, mille olulisem muudatus oli volinike koosoleku loomine, kelle pädevuses on nii juhatuse valimine kui ka klubi töö korraldamine läbi erinevate toimkondade.

19. novembri üldkoosolekul tehtud muudatused klubi põhikirjas ja volinike valimine annab võimaluse MTÜ Estonian Golf & Country Club’il korrastada klubi juhtimisstruktuur ning suunata oma tegevus igapäevaselt klubilise liikumise suurendamisele ning EGCC ja golfi laialdasemale populariseerimisele. Klubi jätkab ka seni edukat noortetööd, mille tulemusena on EGCC noored klubimängijad aastate jooksul Eestis kanda kinnitanud kui üks põhilisi medalinõudlejaid Eesti meistrivõistlustelt ning näidanud oma läbilöögivõimet ka rahvusvaheliselt.

Klubi uue presidendi Katre Kõvaski sõnul on EGCC-l klubina väga suur potentsiaal, mille elluviimise nimel klubi volikogu ja uus juhatus eesmärgipäraselt hakkab toimetama. „Tänan väga usalduse ning antud mandaadi eest. Meie eesmärk on korrastada ning muuta läbipaistvaks MTÜ Estonian Golf & Country Club’i juhtimine ja anda oma tööga klubiliikmetele põhjus olla meie klubi suurimad fännid. Golf on eelkõige rahvasport aktiivsetele inimestele, kes naudivad sõprade ja perekonnaga looduses liikumist koos hindamatu võistlusmomendiga igast mängust, olenemata mängija tasemest. EGCC tahab klubina olla just sellise golfikultuuri eestvedajaks ning suunanäitajaks, panustades ka noortetööle ning populariseerides golfi kui aktiivse elustiili osa. Täna on golf ka rahaliselt võrreldav ükskõik, millise teise spordialaga Eestis – meil EGCCs algavad piiramatu mänguõiguse hinnad alates 390€ aastas ehk kulu jääb suurusjärku tavalise spordiklubi poolaastamaksuga, “ sõnas Kõvask.

AS EGCC juhatuse esimehe Hanno Krossi sõnul annab uute inimeste lisandumine klubi tegevusse kindlasti kogu EGCC’le jõudu juurde: „Volinike hulgas on paljud senini klubi eestseisuses toimkondi juhtinud inimesi, kes kannavad edasi ka klubi ajaloolist mälu. Soovin tänada kõiki kapteneid, presidente ja toimkondade juhte, kes oma tööd on aastate jooksul südamega teinud ning tänu kellele oleme jõudnud EGCC arengus etapini, kus klubi saab minna edasi tugevamana kui kunagi varem. Ootan AS EGCC poolt tihedat ja aktiivset koostööd klubi juhtkonnaga, et ühiselt kasvatada Eestis golfimängijate hulka ning tutvustada seda ala võimalikult laiadele massidele.“

EGCC uus president Katre Kõvask võtmas üle ametit klubilist tegevust viimased kuus aastat juhtinud Jüri Rossilt. Katre on EGCC kolmas president, enne Jüri Rossi juhtis klubi asutaja Mait Schmidt presidendi ametis.

Klubi asutaja ja esimene liige ning tänane AS EGCC suurim aktsionär Mait Schmidt sõnas üldkoosolekul, et klubis toimunud areng ja visioon, mida uus kapten ja president soovivad ellu viia on unistus, mida ta klubi luues aastal 2003 enda vaimusilmas ette kujutas. „Tegemist on väga positiivse arenguga. Klubi asutamisel ütlesin välja kunagi unistuse, mille realiseerumisel olen täna kindel - klubiline tegevus peaks olema nii tugev, et kui meie klubiliikmel sünnib laps, siis järgmisel päeval ühe esimese tegevusena täidab värske lapsevanem ka liikmeavalduse Estonian Golf & Country Club’iga liitumiseks!“ sõnas Schmidt.

MTÜ Estonian Golf & Country Club ühendab AS EGCC aktsionäre ja teisi golfihuvilisi, kelle esimene valik on oma lemmikharrastusega tegeleda Jõelähtmel asuvas 27 rajalisel Eesti suurimas golfikeskuses. Jõelähtme kahest golfiväljakust on Sea Course valitud ajakirja Golf World poolt neljal korral järjest kontinentaal-Euroopa TOP100 väljaku hulka, sel sügisel valisid golfimängijad World Golf Awardsil Eesti parimaks väljakuks samuti EGCC Sea Course’i.

Kõik uudised ...

GOLFBOX