GOLFBOX

MTÜ Estonian Golf & Country Clubi liikmeteks võivad olla kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes liikmelisust taotlevad ja: 

  • kes on huvitatud ühingu eesmärkide saavutamisest
  • tunnistavad klubi põhikirja sätteid, Royal and Ancient Club of St. Andrews'i poolt vastu võetud golfireegleid ja fair play põhimõtet
  • kes teostavad igal aastal makseid põhikirjas ja klubi pädeva organi poolt kehtestatud korras


MTÜ EGCC liikmeks astumise avaldus

Liikmelisusega kaasneva World Handicap System'iga saab lähemalt tutvuda Eesti Golfl Liidu lehel

Liikmelisuse täielik ja täpne õiguste ning kohustuste loetelu on kirjas MTÜ Estonian Golf & Country Clubi põhikirjas.

  • Liikmelisus on individuaalne ja ei ole üle antav.
  • Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus. 
  • Liikmetel on õigus osaleda klubi poolt organiseeritud üritustel ning kasutada klubi poolt loodud sportimisvõimalusi ja klubi sümboolikat vastavalt klubi kehtestatud korrale.
  • Liikmed järgivad põhikirja sätteid ja täidavad klubi organite otsuseid.
  • Liikmed tasuvad regulaarselt ja tähtajaks liikmemaksu ning teisi makseid.
  • Liikmetel on õigus igal ajal klubist välja astuda.

 

 

GOLFBOX