GOLFBOX

MTÜ Estonian Golf & Country Club liikmeteks võivad olla kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes liikmelisust taotlevad ja:

  • kes on huvitatud Ühingu eesmärkide saavutamisest
  • tunnistavad Ühingu põhikirja sätteid, Royal and Ancient Club of St. Andrews poolt vastu võetud golfi reegleid ja fair play põhimõtet
  • kes teostavad makseid Ühingule põhikirjas ja Ühingu pädeva organi poolt kehtestatud korras iga-aastaselt

MTÜ EGCC liikmeks astumise avalduse leiate SIIT

Liikmelisusega kaasneva World Handicap System'iga saab lähemalt tutvuda Eesti Golfl Liidu lehel


 

  • Liikmelisus on individuaalne ja ei ole üle antav.
  • Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus. 
  • Ühingu liikmetel on õigus osaleda Ühingu poolt organiseeritud üritustel ning kasutada Ühingu poolt loodud sportimisvõimalusi ja Ühingu sümboolikat vastavalt Ühingus kehtestatud korrale.
  • Ühingu liikmed järgivad põhikirja sätteid ja täidavad Ühingu organite otsuseid ning tasuvad regulaarselt ja tähtajaks liikmemaksu ja teisi makseid.
  • Liikmetel on õigus igal ajal Ühingust välja astuda.

Liikmelisuse täielik ja täpne õiguste ning kohustuste loetelu on kirjas MTÜ Estonian Golf & Country Club PÕHIKIRJAS

 

 

GOLFBOX