GOLFBOX

 MTÜ EGCC liikmeks ja kandidaatliikmeks* võivad olla kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes liikmelisust taotlevad ja:

  • kes on huvitatud Ühingu eesmärgi saavutamisest;
  • tunnistavad MTÜ Estonian Golf & Country Clubi Põhikirja sätteid, Royal and Ancient Club of St. Andrews'i poolt vastu võetud golfireegleid ja fair play põhimõtet;
  • kes teostavad makseid Ühingule põhikirjas ja Ühingu pädeva organi poolt kehtestatud korras;
  • kellel on kehtiv green card;

EGCC liikmeks astumise avalduse leiate siit: ** Klubi sisseastumisavaldus (Microsoft Word formaadis) 

EGCC klubi kodukorraga saab tutvuda siin.


 

Ühingu liikmelisus on individuaalne ja ei ole üle antav.

Juhatus otsustab liikmelisuse üle. Liikmed arvatakse välja Juhatuse otsusega või seaduse alusel.

Liikmetel on õigus osaleda kõigil Ühingu poolt organiseeritud üritustel ja sündmustel. Liikmed esitavad kandidaate Juhatuse liikmeks määramiseks.

Ühingu liikmed järgivad põhikirja ja Ühingu organite sätteid ning tasuvad regulaarselt ja viivitamata liikmemaksu ja teisi makseid.

Liikmelisuse täielik ja täpne õiguste ning kohustuste loetelu on kirjas MTÜ Estonian Golf & Country Clubi põhikirjas (vt ka MTÜ EGCC Põhikiri). 

 

 

GOLFBOX