GOLFBOX

 

 

  1. Klubil on 16 koondist (kõik koondised ei pea olema aktiivsed ja kõikidele koondistele ei pruugi leiduda võistlusväljundit):

                            Mehed,

                            Naised,

                            Mees seeniorid 55+,

                            Naised seeniorid 50+,

                            Mees veteranid 65+,

                            Naised veteranid 60+,

                            Naised juunior (U-12; U15; U18; U21),

                            Mehed juunior (U-12; U15; U18; U21,)

                            Mid amatöörid mehed,

                            Mid amatöörid naised.

 

  1. EGCC kapten ja eestseisuse toimkondade juhid valivad kuni 6 perspektiivset koondiste liikmete kandidaati ja informeerivad neid oma valikust. Tavaolukorras kuulub igasse koondisesse 3+1 liiget, kuid see võib muutuda olenevalt võistlusest.

 

  1. Klubi kapten esitab klubi eestseisusele vastava võistluse koondise valiku (3+1 liiget) kinnitamiseks. Eestseisuse otsus ei kuulu edasikaebamisele.

 

  1. Eestseisus kinnitab koondise hiljemalt 14 päeva enne vastava võistluse toimumist. Iga koondise liige annab eelnevalt kirjaliku nõusoleku koondisesse kuulumise osas. Vajadusel teeb klubi kapten ettepaneku esindusmeeskonna lisaliikmele (ettenägematute juhtude puhul).

 

  1. Koondise kandidaatide osas koostatakse pingerida:
  2. Koondise liikmete valimisel arvestatakse eelmise ja jooksva aasta võistluste tulemusi;
  3. Kehtivat HCP’d;

 

  1. Klubi ootab koondise liikmetelt:

Klubi väärikat esindamist Eesti Klubidevahelistel Meistrivõistlustel ja klubide-vahelistel sõpruskohtumistel;

Klubi sümboolikaga riietuse kandmist võistlustel olenemata sellest, kas vastav riietus on klubi poolt antud tasuta või mitte;

Ettepanekuid EGCC saavutusspordi arendamiseks koondiste liikmete poolt

Välisvõistlustel, juhul kui kapten ei liitu esindusmeeskonnaga, täidab üks esindusmeeskonna liige koondise kapteni kohustusi.

 

  1. EGCC esindusvõistkonnad pannakse välja järgnevatele võistlustele:

EGCC vs NGK, naistekoondiste match play

EGCC vs NGK, Captain Challenge finaal

Klubidevahelised Meistrivõistlused

 

 

 Jüri Reitsakas EGCC kapten

GOLFBOX