GOLFBOX

EGCC KAPTENI ROLLID & VASTUTUSALA

KAPTENI ROLL
Oma ametiaasta jooksul on kapten klubi üks tähtsamaid liikmeid, olles sillaks klubimängijate ja klubi / väljaku vahel. Ta peaks olema hea suhtleja, hea golfimängija ning eeskujuks klubi käitumisstandardite / traditsioonide järgimisel.
Ametikoht hõlmab loomulikult mitmeid vastutusi ja privileege, mis põhilised on loetletud allpool.

VASTUTUSALA
Kõigil allpool toodud juhtudel peaks kaptenit abistama klubi sekretariaat, kui kapten pole kättesaadav.

SPORTLIK POOL
Klubi kapten osaleb aktiivselt klubi sportliku poole arendamise eest ning teatud võistluste korraldamine (märgitud allpool), klubi koondiste määramine, treening tingimuste loomine, võistlusvormide määramine, klubi toetused koondisteliikmetele jne.

UUED & OLEMASOLEVAD KLUBLIIKMED
Kapteni roll on toetada klubi mentorprogrammi ning võimalusel ise mentorina olemasolevatele ja uutele mängijatele toeks olla. Ideaalis võiks olla ka eesmärk ,et oma ametiaja jooksul jõuab kapten vähemalt ühe ringi mängida kõigi klubi liikmetega.

GOLFIKLUBIS KÄITUMINE
Liikmed peaksid golfirajal ja klubihoones alati käituma sobivalt ning peaksid rangelt kinni pidama golfireeglitest. Kui klubisse teatatakse ebakõlast, on kapteni roll koostöös hcp ja reeglite toimkonnaga, probleem lahendada. Oluline on hoida ja arendada klubi väärtusi ja traditsioone.

JUHTIMINE
Kapten osaleb klubi ja väljaku juhtimise / nõukogu koosolekutel, eesmärgiga esindada klubiliikmete arvamusi ja ettepanekuid.
Kapten moodustab n.ö. kapteni võistluskomitee, kuhu peaks kuuluma erinevate väljaku osade (väljak, klubi, restoran, range, pro shop, pro´d) ja mängija gruppide (juuniorid, mehed, naised, Mid – Am, seeniorid) esindajad. Maksimaalselt 5 – 6 liiget. Esimesel aastal võiks olla meeskonnas ka eelmine kapten, kes saab oma asjad korrektselt üle anda ning anda ülevaate oma tööst ja pooleliolevatest projektidest. Igal aastal vaadatakse võistluskomitee koosseis üle (soovitav on iga aasta värvata 2 uut liiget, et saada juurde uusi ideid).
Kapten jälgib pidevalt, mis toimub väljakul ja klubis. Kapten peab olema orienteeritud kvaliteeditaseme tõstmisele kõikides klubi ja väljakut puudutavates detailides. Kapten ja klubi juhataja peavad regulaarseid koosolekuid, kus otsustatakse kõikvõimalikud arendus -, parendus - ja hooldustööd ning nende teostamise ajagraafik ja võimalikkus.
Igal aastal lepitakse kokku eraldi eelarve, mis on klubi kapteni käsutuses klubi koondiste toetamiseks.

INAUGURATSIOONI PÄEV:
Hooaja avavõistlusel, mis peetakse reeglina aprillis, toimub ka uue kapteni tutvustus ja n.ö. „pensionile“ siirdunud kapten räägib oma ametiaastatest (õnnestumised, ebaõnnestumised, plaanid jne.) ja annab ameti üle. See on ka koht, kus uus kapten räägib oma plaanidest.

KLUBI MATŠID

SÕPRUSKOHTUMISED
Klubi juhataja korraldab nende kohtumiste kuupäevad, mida mängitakse kodus ja võõrsil. Kapten valib oma meeskonnad koostöös klubi koondise peatreeneriga v.a. kui võistlusreglement sätestab teisiti.
Kodumängude puhul tervitab ta oma külalisi, kellele saabumisel tavaliselt pakutakse kerget einet ja kohvi. Matši täpne formaat lepitakse osapooltega eelnevalt kokku ja võistlus lõpeb alati traditsiooniliselt piduliku söögiga, kus mõlemad kaptenid peavad lühikesed kõned. Nende matšidega on seotud muid, spetsiifilisi traditsioone ning kaptenil soovitatakse eelnevalt konsulteerida eelmiste kaptenitega.

CAPTAIN CHALLENGE
Iga aasta juuli keskpaigas toimuv turniir, mille raames lisaks võistluse võitjatele selgitatakse välja KAPTEN CHALLENGE meeskond kohtumiseks Niitvälja KAPTEN CHALLENGE meeskonnaga. Võistlusel on erivõistlusi, kus tuleb kaptenist parem olla ning lisaks toimub alati traditsiooniline Kapteni viktoriin.
EGCC vs. Niitvälja mängitakse ühel aastal EGCC väljakul, teisel aastal Niitvälja väljakul. Täpsem formaat lepitakse kokku koos võistluskuupäevaga. Võistluse kaotanud klubi maksab piduliku õhtusöögi arve :-)

EGCC KAPTENITE & KÜLALISKAPTENITE VÕISTLUS:
Toimub CAPTAIN CHALLENGE võistluse osana kõikidele EGCC klubi kaptenitele (tegev, eelmised) ja kutsutud külaliskaptenitele. Mänguvorm: stableford.

CAPTAIN & HEAD PRO CHALLENGE (iga – aastane heategevuslik võistlus)
Kapten korraldab hooajal ühe suurema heategevusliku võistluse / ürituse või korraldab hooaja jooksul väiksemaid raha kogumise üritusi klubi noorte töö ja koondiste toetamiseks.
Võistlus, mis kutsub klubiliikmeid ja külalisi mängima kapteni ning klubi professionaali vastu (greensome). Liikmetelt osavõtutasu osalemise eest ei võeta vaid iga kutsutu panustab omapoolse annetusega, mis eraldatakse klubi noorte töö toetuseks.

EGCC SEENIORID
Eeldatakse, et kapten kutsutakse aeg-ajalt mängima klubi seenioritega, et ka seeniorid tunnetaksid oma kaasamist klubi ellu.

SOTSIAALSED FUNKTSIOONID
Klubi juht hoiab kaptenit kursis kõigi kavandatud seltskondlike üritustega. Kapten peaks püüdma end nende jaoks kättesaadavaks teha. Kapten peab arvestama, et teda kutsutakse ka võistlustel auhindu jagama.

PRIVILEEGID

KAPTENITE SEIN:
Tunnustades kapteni märkimisväärset vastutust kantakse tema nimi kaptenite seinale.

KLUBI PINTSAK:
Klubi varustab kapteni klubi sümboolikaga pintsakuga (punane ja sinine).

TEISTESSE KLUBIDESSE VISIIDID:
Klubi lubab oma kaptenil külastada teiste klubide väljakuid, et kohtuda teiste klubide kaptenitega ja vajadusel tasub GF. Klubi kaptenil on lubatud võõrustada teiste klubide kapteneid EGCC väljakul tasuta (10 tk kapteni külalistele).

TEE – AJAD & ESIMENE TEE:
Kaptenil on õigus reserveeritud algusajale klubivõistlustel. Eeldatakse, et selle asemel, et mängida iga kord sama rühmaga, üritab ta mängida võimalikult paljude erinevate liikmetega. Kapten alustab võistlusi alati esimeselt tee – alal.

AUTOPARKLA:
Parklas on kaptenile reserveeritud koht.

HOOAJA TASU:
Nendel aastatel, millal isik täidab kaptenikohustusi, on kapten vabastatud hooaja väljaku hooldustasust.

GOLFBOX